VÅRA TJÄNSTER

Vi utför konsulttjänster enligt beställning, för längre eller kortare uppdrag.
Det är kundens behov som står i centrum för oss. 

 
Nedan följer ett urval av de tjänster vi erbjuder

UTBILDNINGAR

Utbildningar inom allmänjuridik, avtalsrätt, offentlig rätt, bevakningsjuridik och övrig säkerhetsjuridik och regelverk.

EVENEMANGSSÄKERHET

Operativs säkerhetsarbete gällanda exempelvis omvärldsbevakning, incidenthantering, bevakning, sambandscentral m.m.

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

Genomför risk- och sårbarhetsanalys inom önskat område. Även framtagande av åtgärdsplan, rutiner och policys. 

ALKOHOLLAGEN OCH SERVERINGSTILLSTÅND

Konsult och ombud gällande alkohollagen och frågor kring serveringstillstånd. Allt ifrån ansökan till överklagan, yttrande, utbildning och dolda tillsyner. 

KOntroller

Utför anonyma kontroller i fall där missförhållanden misstänks, exempelvis bland personal.